Viktoriin Vapramäe Loodusmajas

vapramae logo

VIKTORIIN

• Toimub 01. september 2013 kuni 31. august 2014
• Osaleda saab perega, sõpradega, klassi- ja rühmakaaslastega
• Iga kuu alguses paneme loodusamaja õppeklassi
3 küsimust, millele on aega vastata kuu lõpuni
• Küsimused on seotud loodusega (piltküsimused, loodusobjektid, Eesti kaardi tundmine)
• Eelmise kuu õiged vastused on lisatud loodusmaja kodulehele uue kuu esimese nädala jooksul
• Osaleda saab erinevate aastaaegade või
kogu õppe-aasta viktoriinis
• Vahekokkuvõtted tehakse erinevate aastaaegade
ja kogu õppe-aasta lõpus loodusmaja
kodulehel http://www.vapramaja.ee/

Viktoriini läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.