Vapramäest

Külastaja meelespea

HEA KÜLASTAJA

Sa asud Vapramäe maastikukaitsealal, kus puhke-, lõkke- ja peatuskohad on ettevalmistanud Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus (tel: 5254172) koostöös Riigimetsa Majandamise Keskuse ja Tartumaa Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooniga.

Kasuta palun puhkekohti nii, et need säiliksid sarnastena ka järgmistele tulijatele, selleks:

  • TEE LÕKE AINULT SELLEKS ETTEVALMISTATUD LÕKKEKOHALE
  • KASUTA LÕKKES METSAKUIVI OKSI VÕI VALMISPANDUD LÕKKEPUID
  • KASUTA KÜTTEPUID SÄÄSTLIKULT, ET NEID OLEKS  KA TEISTEL TULIJATEL VÕTTA
  • KUI METSADELE ON ANTUD TULEHOIATUS, ON LAHTISE TULE TEGEMINE ALATI  KEELATUD.
  • PABERIST PRÜGI PÕLETA TULEASEMEL, KUID ÄRA PÕLETA PLASTMASSI SISALDAVAID PAKENDEID, SEST PLASTIKU PÕLETAMISEL TEKIVAD MÜRGISED ÜHENDID.
  • VÕIMALUSEL EELISTA KORDUVKASUTUSEGA NÕUSID NII VÄHENDAD TEKKIVAID JÄÄTMEID
  • TOO OMA PRÜGI METSAST ISE ÄRA, SEE ON SÄÄSTLIKUM, KUI PRÜGI KORJAMINE MASINATEGA.

AITÄH!